Tarieven

Voor ouders:
1. Intake gesprek: gratis
2. Begeleidingssessie per keer: 40,00 euro (hiervan zijn 45 minuten leerling-gebonden en 15 minuten voor de voorbereiding, administratie, opstellen begeleidingsplan en het voeren van een evaluatiegesprek na 10 begeleidingssessies.)

Voor bedrijven:
1. Opstellen en evalueren van het handelingsplan: 25,00 euro
2. Bedrijfsbezoek, per keer: 40,00 euro

De factuur ontvangt u aan het einde van iedere maand.
U wordt verzocht deze factuur binnen 2 weken over te maken via bank of giro rekening