Alle teksten de baas

Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas!

Door 6 simpele stappen te volgen krijgt uw kind overzicht en inzicht in teksten.

Geschikt voor kinderen vanaf groep 5.

Wist u dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van zijn/haar schoolcarrière? Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

Ook bij het vak rekenen, en dan vooral bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Uw kind moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kan hij/zij pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen is eigenlijk ook voor een deel begrijpend lezen! En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand. En ook in het voortgezet onderwijs is begrijpend lezen heel belangrijk. Kun je dit niet goed, dan kom je bij het leren van de vakken in de problemen.

Cindy Cornelissen heeft een methode ontwikkeld om kinderen (en volwassenen) op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In de methode leren de leerlingen in 6 stappen hoe ze door saaie, lange teksten kunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. Door met kleuren te werken, krijgen de leerlingen meer inzicht in de tekst. Mindmappen is ook een onderdeel dat regelmatig gebruikt wordt.

In 7 lessen leert uw kind een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.