TARIEVEN

Uw kind komt één keer per week afhankelijk van het plan van aanpak. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in Heinkenszand of eventueel op de school van uw kind. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over de dag/tijd/plaats van de begeleiding.

De begeleiding kan zowel onder schooltijd als na schooltijd gegeven worden. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 45 minuten per keer. Na de les is er altijd 15 minuten ruimte voor vragen of het bekijken en bespreken van het werk van uw kind.

Begeleidingssessie per keer: € 55,00 euro per sessie
De kosten van de begeleidingssessie zijn inclusief:

− Intakegesprek
− Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten
− Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
− Opstellen en evalueren van een handelingsplan, verzamelen werkmateriaal en materiaalkosten
− Indien nodig, afnemen van toetsen en het maken van bijbehorend onderzoeksverslag
− Eindevaluatie gesprek met ouders en evt. leerkracht.

Dit tarief telt ook voor de training Taal in blokjes en individuele training Ik leer anders.

Huiswerkbegeleiding per keer: € 30,00 per sessie 
De kosten zijn inclusief:

  • Intakegesprek
  • Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
  • Eindevaluatie gesprek met ouders en evt. leerkracht.

 

Training alle teksten de baas (8 weken, 1 uur per week): € 300,00 voor een groepstraining (gaat door bij voldoende aanmeldingen) of € 55,00 per begeleidingsmoment (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief:

− Intakegesprek
− Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten
− Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
− Alle teksten de baas werkboek

Training Ik leer leren (7 weken, 1 uur per week): €250,00 voor een groepstraining (gaat door bij voldoende aanmeldingen) of € 55,00 per begeleidingsmoment (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief:

− Intakegesprek
− Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten
− Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
− Ik leer leren werkboek

Workshop plannen en uitvoeren (3 weken, 1 uur per week): €150,00 totaal (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief:

− Intakegesprek
− Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten
− Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
− Werkboek plannen en uitvoeren

Training Fixie en Growie mindset (7 weken, 1 uur per week): €300,00 totaal (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief:

− Intakegesprek
− Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten
− Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
− Werkboek Fixie en Grow

Kindertekening analyseren:

− Basis: Eén tekening analyseren; € 20,- 

− Pakket 1: Tekening analyseren en bespreken tekening; € 40,-

− Pakket 2: Tekening lezen, analyseren en advies; € 60,-

Over het algemeen worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed.

Enkele mogelijkheden:

Zorgverzekering: de kosten van remedial teaching worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekering;

Algemene Bijstandswet: Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of er bijzondere bijstand verleend kan worden;

Werkgever: in bepaalde gevallen betaalt deze de kosten van Remedial Teaching van medewerkers;

Belasting: de kosten van Remedial Teaching zijn in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar;

De factuur ontvangt u aan het einde van iedere maand.
U wordt verzocht deze factuur binnen 30 dagen over te maken via bank of girorekening