Taal in blokjes

Heeft uw kind moeite met:

− Herkennen van letters
− Letters benoemen
− Lezen
− Spellen

Dan is Taal in Blokjes in blokjes misschien wel iets!

Er wordt gewerkt met blokje en kleuren. Je bouwt de woorden op uit:

− Korte klanken
− Lange klanken
− Twee-teken klanken
− Medeklinkers
− ‘Stomme’ klanken

Elke klankgroep heeft zijn eigen kleur. Hierdoor herkennen kinderen de klanken sneller.

De Remediërende methode Taal in Blokjes is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in blokjes is een Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode®).

Wat het werken met Taal in blokjes zo fijn maakt is dat meerdere zintuigen van de kinderen worden aangesproken:

− Zien (visueel) het kind ziet de kleuren van de blokjes
− Horen (auditief) het kind hoort de klanken
− Doen (tactiel) het kind bouwt de woorden met de blokjes

En….Taal in blokjes is goed inzetbaar bij de volgende taalmethodes op de basisschool:

− Taal Actief
− Taaljournaal
− Veilig Leren Lezen

Het traject van Taal in Blokjes bestaat uit 9 werkboeken.

Via toetsing onderzoek ik op welk niveau we moeten starten.

Voor meer informatie; www.taalinblokjes.nl