Taal in blokjes

Leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

VOOR WIE?

Dit is een training voor kinderen vanaf groep 7 (en het voorgezet onderwijs) die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Ik Leer Leren is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.

De training dus is geschikt voor kinderen van de basisschool (groep 7/8), plusklassers, brugklassers en pubers die vastlopen op school. De training kan in een groep of individueel gevolgd worden. Alle aspecten die van belang zijn bij het leren komen aan bod: leervoorkeur en leerstrategie, motivatie, concentratie, plannen & organiseren, faalangst. En natuurlijk allerlei tips, oefeningen en leuke weetjes.

Er zijn twee manieren om de training te volgen: door middel van een groepstraining óf door een individueel coaching traject. Voor een individueel coachingstraject worden maatwerk afspraken gemaakt. Bij ieder trainingsonderdeel wordt gewerkt met uitdagende werkvormen waardoor het kind op verschillende manieren wordt geprikkeld. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren, dat is de uitdaging.

De training is vooral geschikt voor kinderen die:

− In groep 7/8 of de brugklas zitten en zich willen voorbereiden op de middelbare school;

− Faalangst hebben;

− Concentratieproblemen hebben en zich makkelijk laten afleiden;

− Onder hun niveau presteren;

− Moeite hebben met structuur, organisatie en plannen;

− Motivatieproblemen laten zien.

Wat leert je kind tijdens de Ik leer leren training:


− Je ontdekt je kwaliteiten en leervoorkeuren;

− Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden;

− Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk makkelijk kunt organiseren;

− Je ontdekt hoe jij je beter kan concentreren;

− Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van de lesstof.

De training is ontwikkeld door Centrum Tea Adema. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.ikleerleren.nl

Heeft uw kind moeite met:

− Herkennen van letters
− Letters benoemen
− Lezen
− Spellen

Dan is Taal in Blokjes in blokjes misschien wel iets!

Er wordt gewerkt met blokje en kleuren. Je bouwt de woorden op uit:

− Korte klanken
− Lange klanken
− Twee-teken klanken
− Medeklinkers
− ‘Stomme’ klanken

Elke klankgroep heeft zijn eigen kleur. Hierdoor herkennen kinderen de klanken sneller.

De Remediërende methode Taal in Blokjes is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in blokjes is een Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode®).

Wat het werken met Taal in blokjes zo fijn maakt is dat meerdere zintuigen van de kinderen worden aangesproken:

− Zien (visueel) het kind ziet de kleuren van de blokjes
− Horen (auditief) het kind hoort de klanken
− Doen (tactiel) het kind bouwt de woorden met de blokjes

En….Taal in blokjes is goed inzetbaar bij de volgende taalmethodes op de basisschool:

− Taal Actief
− Taaljournaal
− Veilig Leren Lezen

Het traject van Taal in Blokjes bestaat uit 9 werkboeken.

Via toetsing onderzoek ik op welk niveau we moeten starten.

Voor meer informatie; www.taalinblokjes.nl

IK LEER LEREN CERTIFICAAT