Ik leer anders (beelddenken)

Beelddenken en onderwijs.

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het relatief veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren. Bij ouders en leerkrachten is er vaak weinig over bekend, waardoor het signaleren en herkennen van beelddenken moeilijk is.

Kinderen die beelddenken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken dat ook anders dan niet-beelddenkers.

LeerprobleLogo training coachmen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training in mijn praktijk leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De training is voor leerlingen die problemen hebben met:

− Taal: spellen, lezen

− Rekenen: tafels, plus en min sommen

− Onthouden van informatie

− Concentratie: snel afgeleid

− Organisatie en/of klokkijken

Training basisschool ’Ik leer anders’ leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel.
Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op vakken
als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

Inhoud training (± 4 tot 6 sessies):
Doelstellingen vooraf bespreken.

Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.

Basisinformatie leren via beelddenken:

− Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)

− Alfabet en woorden (dictee)

− Cijferveld, tafels en automatiseren van sommen

− Klokkijken

Voor meer informatie en kosten; info@rtpraktijksupport.nl