RD4 Rekenonderzoek

RD4 is bedoeld voor het analyseren van rekenproblemen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het leerlingprofiel maakt de rekenontwikkeling van het kind visueel inzichtelijk. Dat biedt aanknopingspunten voor het zorgvuldig afstemmen van het rekenonderwijs op de ontwikkeling van het kind. RD4 focust op de kern van rekenen: tellen, kennis van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ik neem in ongeveer 3 a 4 sessies het rekenonderzoek af. U krijgt op het einde van de sessies een overzicht van de rekenontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Dit evalueer ik samen met ouders, kind en indien mogelijk school. Dit onderzoek kan een goede aanvulling zijn om te kijken waar het bij het rekenen goed gaat en wat vooral nog niet goed lukt. Het leerlingprofiel laat zien wat de leerling heeft bereikt gedurende zijn schoolloopbaan. Aan de hand van dit profiel kunnen we zien wat de leerling al weet en kan.

RD4 Rekenonderzoek

RD4 is bedoeld voor het analyseren van rekenproblemen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het leerlingprofiel maakt de rekenontwikkeling van het kind visueel inzichtelijk. Dat biedt aanknopingspunten voor het zorgvuldig afstemmen van het rekenonderwijs op de ontwikkeling van het kind. RD4 focust op de kern van rekenen: tellen, kennis van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ik neem in ongeveer 3 a 4 sessies het rekenonderzoek af. U krijgt op het einde van de sessies een overzicht van de rekenontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Dit evalueer ik samen met ouders, kind en indien mogelijk school. Dit onderzoek kan een goede aanvulling zijn om te kijken waar het bij het rekenen goed gaat en wat vooral nog niet goed lukt. Het leerlingprofiel laat zien wat de leerling heeft bereikt gedurende zijn schoolloopbaan. Aan de hand van dit profiel kunnen we zien wat de leerling al weet en kan.